Zaloguj Polska wersja językowa English language Deutche sprache
PRIMOARTIS Platforma Integracyjna Produkcji Scenicznej

Opis projektu

26 lipca 2013 at 16:39

Realizowany projekt polega na tworzeniu aplikacji służącej do obsługi wydarzeń kulturalnych oraz zarządzania sceną. System będzie udostępniany zarówno jednostkom odpowiedzialnym za zarządzanie obiektem scenicznym, jak i samym producentom wydarzeń scenicznych, co pozwoli na ich kojarzenie oraz efektywną współpracę. Ponadto, informacje o wydarzeniach będą udostępniane potencjalnym widzom, w tym za pośrednictwem aplikacji mobilnych. Aplikacja jest skierowana przede wszystkim do 3 grup odbiorców: jednostek zarządzających sceną, producentów wydarzeń scenicznych oraz widzów.

Współpraca osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie niniejszego projektu z menedżerami kultury wskazuje na konieczność wprowadzania nowoczesnych narzędzi optymalizowania kosztów i penetracji rynku, celem zwiększenia opłacalności inwestowania w szeroko pojęty sektor kultury. Stworzenie narzędzi umożliwiających skuteczne kojarzenie menedżerów kultury, producentów wydarzeń scenicznych oraz potencjalnych widzów wydaje się być warunkiem organizacji wydarzeń artystycznych na coraz wyższym poziomie.

Problemy optymalizacji kosztów premier, czy luk repertuarowych na scenach, z jednej strony, oraz braku ciekawej oferty rozrywki dla społeczności regionalnych czy lokalnych z drugiej, mają możliwość rozwiązania dzięki realizacji projektu Platformy Integracyjnej Produkcji Scenicznej Primoartis.pl.

Aplikacja jest przygotowywana w następujących językach: polskim, angielskim i niemieckim.